loading

Prekrývanie starých hrobov

Dokážeme obnoviť a skrášliť staré hroby pre dôstojnejšiu pamiatku Vašich zosnulých.

Opýtajte sa na podrobnosti:

kamenarstvo@marini.sk

Tel: +421 (0)907 888 117

© Copyright 2014 by MARINI. All Rights Reserved.